Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vihma, Timo
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Etelämantereen meteorologia ja lumitutkimus: prosessien ymmärtämisellä parempiin sää- ja ilmastoennusteisiin
Päätös 304345
Päätöspvm 26.09.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 656 636
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Meteorologiset olosuhteet Etelämantereella ovat vahvasti kytköksissä lumipeitteeseen, mutta niihin liittyvät fysikaaliset prosessit ovat nykyisellään huonosti tunnettuja ja mallinnettuja. ASPIRE-hankkeen päätavoitteena on lisätä Antarktiksen lumen, ilmakehän rajakerroksen, pilvien sekä ilmakehän dynamiikan ja ilmakehässä tapahtuvan kuljetuksen tietämystä. Tätä uutta tietoa sovelletaan hankkeessa myös suoraan sää- ja ilmastoennusteisiin. Tutkimuksessa käytetään parhaita olemassa olevia havaintoaineistoja, numeerisia malleja ja ilmakehän uusanalyysejä sekä kerätään uutta havaintoaineistoa Suomen Aboa-tutkimusaseman ympäristössä hyödyntäen uusinta teknologiaa. ASPIRE-hanke toteutetaan laajassa kansainvälisessä yhteistyössä. Hanke tuottaa yhteiskunnallista hyötyä kuten kustannussäästöjä ja parannuksia Antarktiksen turvallisuuteen, ja tutkimustulokset tulevat hyödyttämään myös pohjoisen pallonpuoliskon sään ja ilmaston ennustamista.