Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Brumley, Billy
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe ATHENA: autentikoidun salausalgoritmin analyysi
Päätös 303814
Päätöspvm 20.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2018
Rahoitus (€) 169 222
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Toisin kuin perinteinen lohkosalausmenetelmä joka ainoastaan takaa datan luottamuksellisuuden, todennettu salaus (AE) (engl: authenticated encryption) on salausmenetelmä, joka takaa sekä datan luottamuksellisuuden, että eheyden ja aitouden. AE on olennainen osa esim. TLS salauksessa, ja muissa salausmenetelmissä, jotka käytävät AES-GCM (Galois Counter Mode) salausalgoritmia. TLS salaus on tarkemmin ottaen joukko salausalgoritmeja joiden avulla saavutetaan lukuisia korkeatasoisia tietoturvatavoitteita. ATHENA projektissa me tarkastelimme erityisesti yhtä näistä tavoitteista: autentikointia. Aihetta käsiteltiin todellisten järjestelmien ja protokollien kanssa, jotka käyttävät TLS salausta todella suositun ja laajalti käytetyn avoimen lähdekoodin OpenSSL toteutuksen avulla.