Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Latva-aho, Matti
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Tulevaisuuden älykkäät ja turvalliset verkot (SAFE)
Päätös 303532
Päätöspvm 20.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2018
Rahoitus (€) 304 999
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Langatonta tietoliikennettä hyödynnetään nykyään muuallakin kuin vain henkilökohtaisessa tietoliikenteessä, kuten aikakriittisissä teoillisissa prosesseissa tai vaikkapa itsestään liikkuvien ajoneuvojen ohjaamiksessa. Tekniset vaatimukset tällaisten ultra-luotettavien ja pienen latenssin tietoliikennejärjestelmissä (ultra-reliable low-latency communications (URLLC)) ovat hyvin erilaiset verrattuna perinteiseen mobiililaajakaistaan. Niiden suunnittelussa vaaditaan erityyppistä järjestelmäoptimointia teknisten vaatimusten täyttämiseksi. SAFE projektissa on tutkittu URLLC jäjestelmien teoreettisia rajoja sekä kehitetty niihin sopivia tietoliikenneprotokollia.