Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Troubitsyna, Elena
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Open-CPS: Open Integrated Framework for Accelerating Development of Resilient CPS
Päätös 296208
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 415 104
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Resilience är ett systemets förmåga att leverera säkra och pålitliga tjänster trots fel och förändringar. Att uppnå resilience är ett av de främsta målen med utvecklingen av cyber-fysiska system (CPS), eftersom det innebär att ett system kan anpassa sig till olika standarder och miljöer samtidigt Återstående säker och fel tolerant. CPS har stora potentialer för stor ekonomisk och samhällelig inverkan på olika områden. Motståndskraft är nyckeln till att låsa upp hela potentialen hos CPS. Att designa fjädrande CPS är en utmanande ingenjörsuppgift som innebär komplicerad mångsidig analys som spänner över flera tekniska domäner. Open-CPS-projektet behandlade detta problem genom att skapa ett kraftfullt stöd för cross-domain-teknik och tvärvetenskaplig samarbetsutveckling, underlätta designåtervinning och definiera ett abstraktionslager som möjliggör en sömlös resilience, vilket säkerställer integration av system och komponenter på applikationsnivå .