Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hyytiä, Esa
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Nopeammat jonot suurten tietomassojen käsittelyyn
Päätös 296206
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 377 540
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Uusissa laskentamenetelmissä on usein tarjolla tarkempaa tietoa töistä, mikä tulisi hyödyntää reaaliajassa. Lisäksi järjestelmän pitää skaalautua (pilvilaskenta), palvelinten suorituskykyerot voivat olla merkittäviä ja itse työn käsite on monimutkaisempi kuin ennen (vrt. MapReduce). FQ4BD projekti keskittyi uusien laskentajärjestelmien (stokastiseen) mallinnukseen, suorituskykyanalyysiin ja optimointiin. Tutkimustyö tehtiin tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä (University of Iceland, UC Berkeley (USA), CMU (USA) ja McMaster University (CAN)). Tutkimusvierailuja tehtiin molempiin suuntiin. Tärkeimmät tulokset: (i) Töiden tehokas reititys siten että deadline-kustannukset minimoituvat. (ii) Systeemin tila-avaruuden kutistaminen äärelliseksi mahdollisti lähes optimaalisen reitityksen ja koneoppimisen (machine learning) soveltamisen. (iii) Redundant request laskentamenetelmälle johdimme uusia suorituskykytuloksia ja tutkimme skedulointijärjestyksen vaikutusta töiden kokemaan reiluuteen.