Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nurmi, Petteri
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Otantateoriat Jokapaikan Tunnistusjärjestelmissä
Päätös 296139
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 167 495
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Otantateoriat Jokapaikan Tunnistusjärjestelmissä projekti on tutkinut haasteita liittyen jokapaikan tunnistusjärjelmien käyttöön tieteellisessä tiedonkeruussa. Projektin tutkimus on tarkastellut kolmea sovellusaluetta ja yleistänyt tuloksia näiden aluiden tulosten kautta: anturiavusteinen julkisten alueiden laadun arviointi; yhteistoiminnallinen matkapuhelinpohjainen anturitiedon analyysi; ja joukkoistettu mobiilihavainnointi. Hankkeen tärkeimmat tutkimustulokset liittyvät tieteellisiin menetelmien anturitiedon keräämiseksi, ja uusiin sovellusalueihin anturitiedon hyödyntämisestä tieteellisen tiedonkeruun osana.