Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Soisalon-Soininen, Eljas
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Suurten tietomäärien tehokkaat hallintamenetelmät
Päätös 295908
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 240 708
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Palveluprosesseja on aiemminkin kehitelty, mutta projektin uutuutena on ollut asiakkaiden ja henkilökunnan ryhmätyöskentelyn yhdistävien prosessien mallintaminen. Projektissa kehitettiin menestyksellisesti tällaisten monimutkaisten palveluprosessien analysointimenettely, jota kokeiltiin useissa tosiaikasovelluksissa. Lähestymistavalla on huomattava sovelluspotentiaali käytännön palveluprosessien kehittämisessä. Nykyajan suuret tietokannat kaipaavat entistä tehokkaampia ja monipuolisempia indeksirakenteita. Projektissa kehitettiin uusi versioidun datan indeksointimenetelmä, kun tietoversiot syntyvät tietokantatransaktioiden sitoutuessa. Projektissa kehitetyillä uusilla algoritmeilla säännöllisten lausekkeiden tunnistamiseksi on runsaasti sovelluksia kuten esim. tietoverkkojen murtoyritysten havaitsemisessa, roskapostin suodatuksessa sekä bioinformatiikassa. Uudet menetelmämme ovat useimmiten huomattavasti tehokkaampia kuin aiemmin esitetyt.