Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Elomaa, Tapio
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Tietotyön ja arvonluonnin tehostaminen Sosiaalisen Big Datan heikkojen linkkien avulla verkkopalveluissa
Päätös 295894
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 156 448
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu