Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kärkkäinen, Hannu
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Tietotyön ja arvonluonnin tehostaminen Sosiaalisen Big Datan heikkojen linkkien avulla verkkopalveluissa
Päätös 295893
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 180 428
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Innovatiivisuuden vahvistamiseksi yhtenä keinona on lisätä sosiaalisia kohtaamisia työelämässä. Tämä kuitenkin edellyttää teknologisia ratkaisuja relevanttien yhteistyökumppaneiden tunnistamiseksi vaihtoehtojen joukosta. COBWEB-projektissa keskityttiin uudenlaisiin laskennallisiin lähestymistapoihin potentiaalisten heikkojen siteiden tunnistamiseksi sosiaalisesta massadatasta (Big Social Data, BSD). Projektissa tuotettiin mm. seuraavanlaista tieteellistä ymmärrystä: 1) keskeisten käsitteiden käsitteellistäminen ja teoretisointi (sosiaalinen massadata, työelämän sosiaalinen mätsääminen), 2) aihealueeseen sopivien analytiikkamenetelmien kehittäminen mm. sosiaalisen välimatkan laskemiseen ja aihemallinnukseen (topic modeling), 3) design-ratkaisujen kehittäminen sosiaalisen vuorovaikutuksen rohkaisemiseksi tuntemattomien välillä, ja 4) empiirisen ymmärryksen kerääminen liittyen ns. sosiaaliseen serendipiteettiin työelämässä.