Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rousu, Juho
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Datalähtöinen päätöksenteko digitaalisessa terveydenhuollossa
Päätös 295496
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 30.06.2018
Rahoitus (€) 257 868
   
Hankkeen julkinen kuvaus
D4Health-projektissa kehitettiin uusia datalähtöisiä teknologioita päätöksenteon tueksi terveydenhuollossa, tavoitteena auttaa lääkäreitä työskentelemään tehokkaammin. Projektin tuloksena saatiin (1) uusia tekoälymenetelmiä suurten lääketieteellisten aineistojen yhdistämiseksi, erityisesti syöpälääkkeiden vasteiden sekä entistä parempaan ennustamiseen, sekä menetelmiä uusien kohteiden löytämiselle olemassaoleville lääkkeille, (2) uusia adaptivisia työkaluja potilasmonitorointiiin, erityisesti pikkukeskosten tehohoidon parantamiseen, sekä (3) edistyneitä adaptiivisia käyttöliittymiä joiden avulla lääkärit voivat entistä paremmin löytää relevanttia tietoa diagnoosien ja hoitotoimenpiteiden tueksi. Projekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja HUS:n kanssa. Kehitettyjen työkalujen ja lähestymistapojen odotetaan osaltaan mahdollistavan sairaanhoidon toimintojen tehostamista.