Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Packalen, Petteri
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Neljäulotteinen kaukokartoitus - ilmalaserkeilausaineiston standardisoitu aikasarja
Päätös 295341
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 182 432
   
Hankkeen julkinen kuvaus
3D kaukokartoitusaineistot yleistyvät koko ajan. Tämän seurauksena samoilta alueita on saatavissa kasvavia määrin aineistoja eri ajankohdilta. Ongelmana on, millä tavalla eri lähteistä saatavia data-aineistoja (kuten laserkeilaus (ALS)- ja fotogrammetriadatat) voidaan yhdistää, ja toisaalta miten vanhaa aineistoa pystyy hyödyntämään, kun ennustamme jotakin nykyhetkeen. Hankkeen tavoitteena oli standardoida laserkeilausaineistot ja muut 3D kaukokartoitusaineistot sekä tilassa että ajassa. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitimme laskennallisia menetelmiä sekä yksittäisten ALS-/fotogrammetria-pohjaisten pistepilvien että niiden aikasarjojen käsittelyyn. Näytimme, millä tavalla eri 3D kaukokartoitusaineistojen aikasarjoja voi yhdistää ennustettaessa metsä- ja maanpeitetunnuksia. Hankkeen johtopäätös on, että 3D kaukokartoitusaineistojen aikasarjoissa on paljon hyödyntämispotentiaalia, ja laskennallisten menetelmien lisäkehittäminen voisi mahdollistaa niiden laajan käytön tulevaisuudessa.