Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heikkonen, Jukka
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kehittyneet laskennallisen menetelmät avoimessa datassa metsämaaperän kulkukelpoisuuden arvioinnissa ja ennustamisessa
Päätös 295336
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 253 830
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa saatiin seuraavat neljä päätulosta: 1) maaperän kulkukelpoisuuden mallintaminen hyödyntäen avoimia paikkatietoaineistoja (mm. lidar, valtakuntien metsien inventointiaineisto, digitaalinen topografiakartta) ja näistä johdettua malleja, kuten esimerkiksi maaperän kosteusmallia. Aineisto liitettiin koneoppimismalleilla metsäkoneelta saatavaan vierintävastustietoon, joka liitäntä mahdollistaa maaston kulkukelpoisuuden (kantavuuden) estimoinnin. 2) Tutkimuksessa kehitettiin spatiaalisen ristiinvalidointimenetelmä käytettäväksi koneoppimismallien oikean kompleksisuuden sekä mallien suorituskyvyn estimointiin käytettäessä aineistoja joissa on spatiaalista autokorrelaatiota. 3) Tutkimuksessa kehitettiin maastokulkuneuvon pyörän ja akseliston sekä maaperän pinnanmallia hyödyntävä simulaattori, jota voidaan käyttää arvioimaan maaston kulkukelpoisuutta erityyppisille koneille. 4) Tutkimuksessa kehitettiin maaperän kosteusmalli, joka hyödyntää maaston korkeusmallia.