Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Särkkä, Simo
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Ympäristön joukkoistettu kartoittaminen - monilähteinen ajantasainen SLAM käyttäen liike-, valo- ja magneettiantureita
Päätös 295080
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 182 122
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa tutkittiin usean anturin avulla tehtävää joukkoistettua yhtäaikaista paikannusta ja kartoitusta. Tärkeimpiä tuloksia ovat menetelmät, jotka yhdistävät kameroista saadun visuaalisen informaation liikeanturimittauksiin näiden kahden menetelmän vahvuuksien yhdistämiseksi ja heikkouksien lieventämiseksi. Kehitetyillä menetelmillä on sovelluksia muun muassa henkilökohtaisessa navigoinnissa ja paikkatietopalveluissa.