Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Puttonen, Eetu S
Organisaatio Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
Tutkimusaihe Suurten pistepilvi- ja kuva-aineistojen integrointi karttojen ajantasaistusta varten
Päätös 295047
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 377 356
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kartoitusmenetelmien uudistaminen on maailmanlaajuisesti tärkeä asia. Nykyisten karttatietokantojen pitäminen ajantasaisina edellyttää suuria datamääriä, mikä vaatii päivitysprosesseilta tehokkuutta ja mukautuvuutta. Tutkimusprojektissa esitettiin uusi konsepti sateliitti-, ja laserkeilaus- kaukokartoitusaineistojen yhdistämiseksi tulevaisuuden karttojen ajantasaistamisprosesseissa. Projektityössä tutkittiin samanaikaisesti kolmen uuden kaukokartoitusaineiston yhteiskäyttöä: Sentinel 2 –satelliittikuvia, sekä monikanavaisia ilmalaser- ja mobiililaserkeilauspistepilviä. Aineistoille kehitettiin ja testattiin muutostulkinta- ja luokittelumenetelmiä. Projektin tärkeimpiin tuloksiin kuuluivat uraauurtavat tutkimukset monikanavaisella laseraineistolla sekä onnistunut demonstraatio monimittakaavaisen aineiston yhteiskäytöstä esikaupunkialueen kartoituksessa. Tutkittujen menetelmien soveltaminen karttojen ajantasaistukseen voisi mahdollistaa prosessin nopeuttamisen kansallisella tasolla.