Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mattila, Jouni
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Joustavien manipulaattorien CPS-pohjainen ohjaus ja valvonta
Päätös 294915
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 379 934
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä poikkitieteellisessä projektissa tutkittiin lisäarvoa tuottavien pilvipohjaisten palvelujen hyödyntämistä liikkuvissa työkoneissa. Projektin osatavoitteena oli tutkia ratkaisuja, joilla paikallisesti reaaliaikasäädettyihin koneisiin voidaan integroida raskasta laskentaa vaativia, älykkäitä algoritmeja hajauttaen ne pilviservereille. Laboratoriotesteissä joustavan puomirakenteen paikallisen säädön rinnalle kehitettiin anturidataa hyödyntävä pilvipohjainen, matemaattiseen malliin perustuva valvova säädin. Lisäksi kehitettyä kontekstipohjaista datan suodatusta ja piirrekartoitusta hyödyntäen suunniteltiin järjestelmäarkkitehtuuri, jossa yhdistyvät paikalliset dynaamiset järjestelmät, lähellä sijaitsevat laskentalaitteet sekä pilvipalvelut. Tällainen kyberfyysinen järjestelmä havainnoi paikallisen järjestelmän vikoja ja kontekstia, minkä avulla paikallinen järjestelmä voi mukautua vallitseviin olosuhteisiin ja mitä voidaan hyödyntää pilvipohjaisissa oppivissa tekoälysovelluksissa.