Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Norros, Ilkka
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Ajoneuvoliikenteen stokastinen mallintaminen suurilla graafirakenteilla
Päätös 294763
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 343 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkittiin kaupungin liikennevirtojen määrittämistä katuihin upotettujen virtasilmukkalaskureiden tarjoaman datan perusteella. Virtojen päätteleminen laskureista on lineaarialgebran kannalta alimääräytynyt ongelma, mutta stokastisten mallien sekä mahdollisen lisäinformaation avulla voidaan etsiä todennäköisintä virtojen rakennetta. Tampereella on poikkeuksellisen hyvä liikennelaskuri-infrastruktuuri, ja projektissa hyödynnettiin Infotripla Oy:n kokoamaa Tampereen dataa vuosilta 2011-2016. Projekti tuotti tarkkaa tietoa liikenteen moniulotteisesta statistiikasta. Liikennemäärien yhteisen päivittäisen vaihtelun havaittiin häiritsevän liikennevirtojen tilastollista estimointia vahvasti. Yhteisen vaihtelutekijän huomioon ottavassa ehdollisesti binomisessa mallissa estimointi on kuitenkin mahdollista. Projektissa kehitettiin eteenpäin myös yleistä teoriaa suuren verkon rakenteen erottamisesta satunnaisten yksityiskohtien takaa.