Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salanterä, Sanna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Älykkääseen antrujärjestelmään perustuva kipumittari
Päätös 287075
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 174 922
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlainen kivun tunnistamiseen ja arviointiin soveltuva mittari, joka perustuu Esineiden ja Asioiden internettiin. Tällä hetkellä kivun arviointi erityisesti kommunikoimaan kykenemättömillä potilailla perustuu pääasiallisesti havainnointiin ja fysiologisiin muutoksiin, jotka ovat hyvin epäspesifejä. Uuteen teknologiaan perustuva mittaaminen mahdollistaa myös kertyvän tiedon jatkohyödyntämisen ja mittarin "itsekehittymisen".