Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ullakko, Kari
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Magnetoplastisilla Ni-Mn-Ga-materiaaleilla toteutetut ilmaisukykyiset haptiset pinnat ja niiden sovellukset
Päätös 287016
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 331 402
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutkii uusia tapoja tunto- ja voimapalautteen tuottamiseksi perustuen MSM–teknologiaan, joka tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia sensori-aktuaattoritoimintojen integrointiin ja niiden ohjaamiseen hyvin yksinkertaisilla rakenteilla. Hanke kehittää laite- ja ohjelmistoratkaisuja, joita voidaan myöhemmin hyödyntää haptisten pintojen toteutukseen eri teollisuusalojen ratkaisuissa. Konsortio perustuu MSM-materiaalin keksijän ja aikaisen kehittäjän osaamiseen ja korkealla kansainvälisellä tasolla olevaan tunto- ja voimapalautteen tutkimuksen osaamiseen. Hanke toteutetaan konstruktiivisen tutkimuksen, prototypoinnin ja iteratiivisen kehittämisen menetelmin. Konsortio hyödyntää tutkimus- ja teollisuusverkostoaan lisäkontribuution tuottamiseksi ja tulosten hyödyntämiseksi.