Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Arktisen alueen geomorfologinen herkkyys: geohasardit ja infrastruktuuri (INFRAHAZARD)
Hakija / Yhteyshenkilö Luoto, Miska
Päätös 286950
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 424 432
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmaston lämpeneminen on uhka arktisten alueiden maaperäprosesseille. Kyseiset ikiroudan hallitsemat geomorfologiset järjestelmät ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa muun ympäristön ja ihmistoiminnan kanssa. INFRAHAZARD-konsortiossa mallinnetaan arktisten alueiden geomorfologia ilmiöitä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ja laaditaan infrastruktuurin riskikartoitus päätöksenteon tueksi. INFRAHAZARD:n monitieteiset lähestymistavat mahdollistavat arktisten alueiden geomorfologisten systeemien ja infrastruktuurihasardien uudenlaisen tutkimisen. Hankeen tulokset tarjoavat uutta tietoa arktisten alueiden geomorfologisten ilmiöiden ilmastoherkkyydestä ja entistä luotettavamman arvion ikiroudan sulamisen alueellisista vaikutuksista infrastruktuuriin. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti sekä tieteessä että maankäytön suunnittelussa. Tutkimustuloksia tallennetaan kansainvälisiin paikkatietokantoihin, jolloin tulokset ovat koko arktisen tutkimusyhteisön hyödynnettävissä.