Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Liljeberg, Pasi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Älykkääseen anturijärjestelmään perustuva kipumittari
Päätös 286915
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 174 922
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojektissa “Älykäs kipumittari” kehitimme laitteistoa ja ohjelmistoa tunnistamaan kipua potilailta, joiden kyky ilmaista itseään on rajoittunut. Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitimme järjestelmän joka sisältää tarvittavat anturit, laitteet ja algoritmit. Järjestelmä kykenee keräämään ja analysoimaan tietoa useista potilaan biometrisistä muuttujista, kuten syke, kasvojen lihasten toiminta, hengitystoiminta ja ihon sähkönjohtavuus. Järjestelmää testattiin terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Tutkimusasetelmassa koehenkilölle tuotettiin kahta erilaista kipua, terävää ja polttavaa, jotka voimistuivat kunnes koehenkilö halusi keskeyttää mittauksen. Mittauksen aikana koehenkilöltä kysyttiin koetun kivun voimakkuutta. Vertailimme järjestelmän keräämää tietoa koehenkilöiden ilmoittamaan kivun voimakkuuteen ja havaitsimme, että järjestelmä kykenee erottamaan kokeeko henkilö kipua ja onko se lievää, kohtalaista tai voimakasta.