Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa
Hakija / Yhteyshenkilö Lehtola, Veli-Pekka
Päätös 286842
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 567 672
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa on tutkittu kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten tasojen välistä yhteyttä saamelaisten poliittisessa osallistumisessa. Vaikka positiivinen kehitys kansainvälisellä tasolla johti 1980- ja 1990-luvuilta lähtien Suomessakin saamelaisia koskevan lainsäädännön merkittävään parantumiseen, se lisäsi ristiriitoja erityisesti paikallisella tasolla. Siksi saamelaisten kannalta tärkeitä lakialoitteita tai -muutoksia ei ole saatu toteutetuksi. Sen sijaan pienimuotoisemmat alkuperäiskansojen parista saadut mallit, kuten Akwé Kon -neuvottelukäytäntö Metsähallituksen ja saamelaisten välillä, on koettu myönteisenä. Samoin myönteisenä on koettu aineellisen kulttuuriperinnön palauttaminen saamelaisten hallintaan kansallisista ja kansainvälisistä museoista. Yleinen ongelma eri tasoilla poronhoidosta alkuperäiskansatietoon on se, että saamelaisten omia tapaoikeus- ja perinnejärjestelmiä ei tunnisteta tai tunnusteta, minkä takia ne jäävät näkymättömiksi myös päätöksenteossa.