Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Öljytuotannon verkostot Venäjän arktisilla alueilla: sosiaaliset vaikutukset ja kumppaanuusmahdollisuudet
Hakija / Yhteyshenkilö Nysten-Haarala, Soili
Päätös 286791
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 370 732
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutki globaaleja tuotantoverkostoja (GNP), jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen alkuperäkansojen, öljy-yhtiöiden ja muiden toimijoiden välillä Venäjän arktisilla alueilla. Nämä verkostot ja niiden soveltamat kansainväliset standardit voivat auttaa suojelemaan paikallisten alkuperäkansojen oikeuksia kansallisen lainsäädännön ollessa heikkoa. Näitä standardeja ovat luoneet kansainväliset järjestöt tai yhtiöt ja niitä sovelletaan käytännössä usein alueelle investoivien pankkien tuella. Tutkimus osoitti, että venäläiset öljy-yhtiöt raportoivat käyttävänsä kv. standardeja, mutta paikallistasolla niiden merkitys on pinnallinen. Osittain tämä johtuu Venäjään kohdistuneista taloussanktioista, jotka ovat vähentäneet kansainvälisten investointipankkien toimintaa Venäjällä. Toisaalta Venäjän oma lainsäädäntö on kehittynyt ja se vaikuttaa selvästi joillakin alueilla. Alueellista kehitystä johtavat käytännössä öljy-yhtiöt, joiden jakamat avustukset ovat tärkeitä vähäisten verotulojen vuoksi.