Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Valkoinen Arktis:Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla
Hakija / Yhteyshenkilö Kupiainen, Kaarle
Päätös 286699
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 204 481
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke yhdistää oikeustiedettä, fysiikkaa sekä ympäristötiedettä tutkiakseen miten lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyä Arktisilla alueilla voidaan tehostaa. Tällaisilla yhdisteillä, kuten noella ja metaanilla, on lyhyellä aikavälillä merkittävä ilmastoa lämmittävä vaikutus, varsinkin Arktisilla alueilla. Lisäksi niillä on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, maatalouteen ja ekosysteemeihin. Tutkimushankkeen perusoletus on, että tehostamalle lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyä Arktisilla alueilla voidaan saavuttaa huomattavia hyötyjä sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti. Projekti tuottaa lisää tietoa näiden yhdisteiden päästöistä Arktisilla alueilla sekä niiden vaikutuksista ja sekä pyrkii löytämään kustannustehokkaita tapoja päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi sen tavoitteena on analysoida, mitkä ovat parhaat oikeudelliset keinot tällaisten päästövähennysten toteuttamiseksi Arktisilla alueilla.