Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Häkkinen, Jukka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Nokkelammat lasit
Päätös 286505
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 01.08.2018
Rahoitus (€) 163 510
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin päätavoitteena on luoda Nokkelammat lasit -edullinen päällepuettava järjestelmä, joka seuraa tarkasti katsetta ja käyttäjänkognitiivista tilaa. Lasit on suunniteltu käytettäväksi Esineiden Internetissä (IoT), mutta niitä voi luonnollisesti käyttää muuhunkin.Tarkoituksena on päätellä käyttäjäkohtaiset IoT:n kannalta oleelliset tekijät, kuten attentio, intentio, aktiviteetti, kiihtymys,tarkkaavaisuus ja kognitiivnen kuorma, sekä antaa nämä yksinkertaistetussa muodossa energiaa säästäville IoT-laittelle siten, ettäerilaisten älykkäiden laitteiden käyttäjäkokemusta voidaan parantaa.