Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe Tehokkaampaa Arktista tutkimusta dominoivien Betula-lajien, spektromiikan ja genomiikan avulla
Hakija / Yhteyshenkilö Nieminen, Kaisa P M
Päätös 286404
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 260 555
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmaston lämpeneminen ja muuttuvat vesiolosuhteet tulevat voimakkaasti muokkamaan pohjoisia ekosysteemejä, etenkin metsärajalla kasvavia metsiä. Betula-lajit (koivut) ovat avainasemassa arktisen ekosysteemin muutoksessa. Tässä projektissa tutkimme ekologisesti ja taloudellisesti tärkeimpien Betula-lajien kykyä sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja eri stressitekijöihin kenttä- ja laboratoriokokein, hyödyntäen ekofysiologisten ja ekologisten tutkimusmenetelmien lisäksi uusia kuvantamistekniikoita (spektromiikkaa) ja genomiikkaa (mukaanlukien hybridisaatiot). Projekti edistää arktista metsä- ja ekosysteemitason tutkimusta, tuo perustietoa ja uutta tietoa kasvien sopeutumismekanismeista ja niiden säätelystä, edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja arktisen alueen suojelua, sekä mahdollistaa uusien tehokkaampien kuvantamis- ja seuranta tekniikoiden soveltamista ja kehittämistä ympäristöntutkimuksessa.