Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Linjama, Matti
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Digitaalihydrauliikan ja suurteholaskennan yhdistäminen: Uudet mahdollisuudet parantaa hydraulisten työkoneiden tuottavuutta, luotettavuutta ja huollettavuutta.
Päätös 286401
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 166 078
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tutkimustavoitteena on uusi kahden tason vikasietoinen sekä aikakriittisiä toimintoja huomioiva ohjausarkkitehtuuri, joka voi toimia haastavissa oloissa kuten arktisissa lämpötiloissa tai pölyisessä ja kosteassa ympäristössä, ja joka soveltuu digitaalihydraulisen työkoneen ohjaukseen. Arkkitehtuuri perustuu yleisesti saataviin komponetteihin kuten CAN-väylään, moottorinohjausyksikköön (ECU), digitaalisiin venttiileihin, PC-tietokoneeseen sekä grafiikkaprosessoriin, joka mahdollistaa suurta laskentakapasiteettia vaativat toiminnot. Tavoitteena on osoittaa että vakiokomponenteilla ja suuremmalla laskentakapasiteetilla voidaan luoda teknologia joka mahdollistaa yksinkertaisemmin ohjattavissa ja helpommin huollettavissa olevia hydrauliikkalaitteita. Projektin tuloksena syntyy digitaalihydraulisen koneen prototyyppi jonka vikasietoisuutta testataan todellisissa oloissa.