Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe Kokonaisvaltainen tutkimusperusta sopeutuvalle yhteishallinnalle Arktisella alueella: esimerkkinä Tenon lohi
Hakija / Yhteyshenkilö Erkinaro, Jaakko
Päätös 286334
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 379 585
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Atlantin lohi on Arktisella alueella laajalti kulttuurin ja elinkeinojen kulmakivi, mutta viime aikoina lohikantojen tila on heikentynyt. Suurimmat haasteet kantojen hoidossa liittyvät ihmistoiminnan ja ympäristötekijöiden vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen. Arktisten luonnonvarojen hallinnointi on monimutkaista, eri valtioiden, alueiden ja yhteisöjen tavoitteiden yhteensovittamista. Hankkeen tavoitteet edistävät Arktisten luonnonvarojen kestävää käyttöä: 1) Tutkia Tenon lohikantojen rakenteen ekologisia ja geneettisiä muutoksia 2) Tunnistaa keskeiset ihmistoimintaan ja ilmastoon liittyvät tekijät, jotka ovat aiheuttaneet muutoksia sekä määrittää niiden vuorovaikutukset 3) Selvittää elinkiertopiirteiden geneettistä perustaa kantojen monimuotoisuuden ja vakauden suojelemiseksi 4) Käyttää loheen liittyvää paikallistietoa ja kantojen hoitoa esimerkkinä tutkimuksen, luonnonvarojen käyttäjien sekä hallinnon nivomiseksi yhteen kokonaisvaltaiseksi luonnonvarojen hoidon malliksi