Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tabus, Ioan
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Älykkäiden työkoneiden integroitu multimodaalinen ympäristön kolmiulotteinen havainnointi
Päätös 286260
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 350 334
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Suomen Akatemian ICT 2023 haussa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti projektissa pyrittiin kehittämään nykyistä sensori-ja aktuaattoriteknologiaa. Projekti yhdisti poikkitieteellisesti TTY:n kaksi eri tutkimusryhmää tarkoituksena siten laajentaa ja rikastuttaa kummankin ryhmän tutkimustyötä. Signaalinkäsittelyn laitos vastasi konenäköön perustuvasta kolmiulotteisesta havainnoinnista sekä mallinnuksesta ja ne yhdistettiin hydrauliikan ja automatiikan laitoksen kehittämään älykkäitä toimilaitteita mahdollistavaan teknologiaan. Demonstraatio on saatavilla osoitteesta http://www.cs.tut.fi/~astolap/TSP2017/. Soveltavan toiminnan rinnalla yhteistutkimus edisti uusien tutkimuskohteiden tarkempaa määrittelemistä tutkimusryhmien välisen toiminnan jatkamiseksi. Uusia tutkimusmenetelmiä julkaistiin yhteensä 12 konferenssipaperissa sekä yhdessä vertaisarvioinnin kohteena olevassa tieteellisessä lehtiartikkelissa.