Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Hiilitase muuttuvassa arktisessa kryosfäärissä
Hakija / Yhteyshenkilö Vesala, Timo
Päätös 286190
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 599 272
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään menetelmiä hiilenkierron ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi arktisilla ja sub-arktisilla alueilla käyttäen uudenlaisia satelliittiaineistoja yhdessä mallinnuksen sekä hiilenkierron pintahavaintodatan kanssa. Kehitystyössä hyödynnetään hiilivuon vuomittausverkostoja sekä hiilidioksi- ja metaaniprosessien mallinnusta käyttäen kasvihuonekaasujen satelliittimittauksia mallien pakotteena. Uusia satelliittimenetelmiä hiilenkiertoon kytkeytyvien pintasuureiden (kuten maaperän kosteus, routa ja kasvillisuuden vesipitoisuus) mittaamiskesi kehitetään ja niiden hyödyntämistä vuotuisen hiilitaseen määrittämiseksi tutkitaan. Käytännössä kehitetään hiilenkierron kartoittamiseksi ns. proksi-indikaattoreita pohjautuen satelliittihavaintoihin.