Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Jäteveden puhdistus luonnollisella jäädytyskiteytyksellä ja jään erotuksella
Hakija / Yhteyshenkilö Kujala, Pentti
Päätös 286184
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 262 804
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Arktinen vyöhyke tarjoaa potentiaalisen alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen. Tämä hyödyntäminen tulisi olla kestävällä pohjalla, jotta minimoidaan häiriöt arktisella alueella. Oikeanlainen jätevesien käsittely on kestävän kehityksen kannalta olennaisessa osassa. Ehdotettu hanke tutkii energiataloudellista jätevesien käsittelyä, jossa hyödynnetään jätevesien jäätymisprosessia. Jäteveden jäätyessä tapahtuu jäteveden puhdistumista puhtaamman jääkerroksen muodostuessa. Tämä jääkerros voidaan poistaa muusta jätevedestä, jolloin jäljelle jäävä jätevesi väkevöityy. Menetelmä perustuu veden luonnolliseen jäätymisprosessiin ja tästä syystä energiaa tarvitaan ainoastaan jään murtamisessa ja sen kuljettamisessa pois jätevesialtaasta.