Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Puolamäki, Kai
Organisaatio Työterveyslaitos
Tutkimusaihe Nokkelammat lasit
Päätös 286154
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 284 374
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitettiin silmälasien muotoiset edulliset katseenseurantalasit ja tieteellisessä julkaisussa validoitu avoimen lähdekoodin ohjemisto, jota laskee katseen paikan. Tällaisilla laitteilla on useita käyttökohteita esimerkiksi tutkimuksessa ja esineiden internetissä olevian älykkäiden laitteiden ohjauksessa. Projekti toteuttiin Työterveyslaitoksessa ja Helsingin yliopistossa. Katseesta laskettaviin kognitiivisiin suureisiin (attention, intentio, jne.) liittyvä tutkimus on vielä kesken. Toteutimme myös koeasetelman, jossa testasimme katseen ja toiminnan välistä yhteyttä. Koeasetelmasta saimme tietoa, joka kertoo, kuinka silmänliikkeiden avulla poimitaan tietoa käden liikkeiden ohjaamista varten. Projektin aikana keksittiin myös mittausmenetelmä, jonka avulla esineisiin koskettamista ja tarttumista voidaan mitata tarkasti (graspsense.com).