Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Arktinen arkki. Ihmisten ja eläinten sopeutuminen arktiseen ympäristöön: luonnon ja kansan suorittama valinta
Hakija / Yhteyshenkilö Stammler, Florian
Päätös 286074
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 318 725
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Yleinen mielikuva on, että arktisen alueen kotieläintuotanto perustuu vain poron (Rangifer tarandus) kasvatukseen. Pohjois-Euroopassa ja Siberiassa on alueita joilla on pitkä perinne kasvattaa pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneita nauta- (Bos taurus) ja hevosrotuja (Equus caballus).Näitten arktisten eläinrotujen kehitys on perustunut vanhaan perinnetietoon eikä niinkään jalostusorganisaatioiden ohjelmiin.Luonnon ja ihmisen suorittaman valinnan tuloksena arktisten alueiden kotieläimet ilmentävät aineenvaihdunnallisia,rakenteellisia ja lisääntymisfysiologiaan liittyviä ominaisuuksia, jotka edistävät sopeutumista arktisiin olosuhteisiin.Tässä hankkeessa yhdistetään sosiaali-ekologisen antropologian ja genetiikan menetelmin ja lähestymistavoin eläinten geneettistä ja kulttuurista adaptaatioita näitä eläimiä kasvattavissa ihmisyhteisöissä. Näin pyritään löytämään uusia vastauksia luonnon ja kulttuurin rooleista monipuolisten arktisten ympäristöjen, resurssien ja elinkeinojen muokkaamisessa.