Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe Arktinen arkki. Ihmisten ja eläinten sopeutuminen arktiseen ympäristöön: luonnon ja kansan suorittama valinta
Hakija / Yhteyshenkilö Kantanen, Juha
Päätös 286040
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 561 196
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä monitieteinen projekti yhdisti genetiikkaa ja yhteiskunnallis-ekologista antropologiaa pohjoisia eläinrotuja ja näitä rotuja kasvattavien yhteiskuntien biologisten ja kulttuuristen sopeutumisten tutkimiseksi. Tutkimus toteutettiin Pohjois-Suomessa ja kahdella pohjoisella alueella Venäjällä, joilla on pitkä perinne kasvattaa poroja sekä paikallisesti sopeutuneita nauta- ja hevosrotuja. Hanke tuotti uutta tietoa luonnon ja kulttuurin roolista alueiden erilaisten ympäristöjen, luonnonresurssien ja toimeentulon kehittymisessä. Tulokset osoittivat, että tutkituissa eläinlajeissa osittain samat geenit mahdollistavat sopeutumisen arktiseen ympäristöön. Vastaavasti eläinten kasvattajat arvostavit samoja tuotanto- ja muita ominaisuuksia eläimissään. Perinteinen eläinten valinta on osaltaan vahvistanut näiden eläinten sopeutumista arktiseen ympäristöön. Tulokset edistävät ymmärrystä pohjoisista eläingeenivaroista ja perinnetiedosta pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneiden eläinten valinnassa.