Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kordas, Krisztian
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Hybridinanohiilimateriaalit bioanturisovelluksiin
Päätös 286009
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 206 143
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan sähkökemiallisia bioantureita, joilla havainnoidaan biomolekyylejä - viimekädessä in vivo-ympäristössä. Nämä anturit ovat täysin CMOS yhteensopivia, joten niistä on kohtuullisen helposti muodostettavissa anturiverkkoja, joiden avulla esimerkiksi kotioidossa olevan potilaan terveydentilaan liittyvää mittaustietoa voidaan välittää langattomasti hoitavalle lääkärille reaaliajassa.