Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Konsulttien asiantuntijuuden arviointi rajatylittävissä arktisissa energiahankkeissa
Hakija / Yhteyshenkilö Tynkkynen, Veli-Pekka
Päätös 285959
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 759 287
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa selvitimme välikäden tiedontuottajien rakentamaa tulevaisuuskuvaa energian käytöstä arktisella. Yrityksissä ja verkostoitumistilaisuuksissa tehtyjen kenttätutkimusten kautta havainnoimme, kuinka välikäden toimijat synnyttävät käsityksiä arktisesta energiasta. Keskityimme asiantuntijoiden edistämiin käytäntöihin, joissa arktisia tulevaisuusvisioita mobilisoitiin erityisen tiedonhankinnan avulla sekä esitettiin vallan verkostojen kautta väistämättöminä. Analysoimme kuinka öljy- ja kaasuteollisuutta palvelevat konsulttifirmat käyttävät asemaansa uusien hankkeiden takaamiseksi ja kuinka päättäjät käyttävät välikäden toimijoita ajaakseen strategisia etujaan. Öljy- ja kaasuyritykset näkevät konsulttien henkilökohtaiset ominaisuudet osana kykyä rakentaa teollisuutta suosivia suosituksia, jotka takaavat fossiilienergian louhimisen arktisella. Tässä prosessissa akateeminen tutkimus ei ole sivustakatsoja, vaan sillä on keskeinen rooli arktisen alueen energiatulevaisuuden määrittäjänä.