Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Raisamo, Roope
Organisaatio Tampereen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Magnetoplastisilla Ni-Mn-Ga-materiaaleilla toteutetut ilmaisukykyiset haptiset pinnat ja niiden sovellukset
Päätös 285836
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 314 463
   
Hankkeen julkinen kuvaus
MSM-materiaalin muodonmuutoksen pysyvyys ilman lisäenergiaa aktuoinnin jälkeen on merkittävästi suurempaa kuin mikä on mahdollista esimerkiksi pietsoaktuaattoreiden avulla mahdollista saavuttaa (100*). Lisäksi aktuoinnin nopeus, liikkeen laajuus ja voima yhdistettyinä materiaalin joustavuuteen tukevat uudentyyppisiä sovellusmahdollisuuksia tuntopalautteen hyödyntämiseen. Projekti kohdistui erityisesti moniaistiseen vuorovaikutukseen. LUT kehitti monikiteisiä Ni-Mn-Ga-aktuaattoreita. Palautteet todettiin riittäviksi tuntopalautteen havaitsemiseen mobiililaitteissa ja kosketusnäytöissä sekä suorana ja epäsuorana aktuointina. TaY:n käyttäjätestien tulokset rohkaisivat teknologian hyödyntämiseen kosketusnäytöissä ja ne julkaistiin useilla tieteellisillä foorumeilla. MSM:n tuottamien hyötyjen vertaamiseksi hankkeessa tehtiin myös MSM-aktuaattorien vertailua muihin tämänhetkisiin vastaaviin aktuaattoriteknologioihin, kuten pietsoelektrisiin ja puhekelatoimisiin aktuaattoreihin.