Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Arktisten ekosysteemien pitkäaikaisdynamiikan paljastaminen uusin ja poikkitieteellisin menetelmin
Hakija / Yhteyshenkilö Roslin, Tomas
Päätös 285803
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 774 640
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tunnetaan tällä hetkellä huonoimmin eliöyhteisöjen, ekosysteemien ja niiden toiminnan tasoilla. Luodaksemme mallisysteemin näiden vaikutusten tutkimiseen hyödynsimme ainutlaatuista aikasarjaa: Koillis-Grönlannista, Zackenbergin asemalta 18 vuoden ajan kerättyjä niveljalkaisnäytteitä. Kääntääksemme valtavan aineiston selkeiksi numeroiksi muodostimme monitieteisen tutkijaryhmän. Edistääksemme ainutlaatuisen aikasarjan jatkamista ja hyödyntämistä kehitimme uusia, entistä tehokkaampia menetelmiä aineiston keräämiseksi ja analysoimiseksi. Yhdistämällä genomiikan ja tilastollisen mallinnuksen tuoreita saavutuksia muunsimme näytteet korkean resoluution havainnoiksi arktisen yhteisön rakenteesta. Uutta resurssia käytämme nyt tutkiaksemme, mitkä ominaisuudet määräävät lajien ilmastovasteet, ja miten yhteisörakenne muuttuu ilmaston muuttuessa. Samalla etsimme merkkejä koko yhteisörakenteen perustavanlaatuisista muutoksista.