Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Hiilitase muuttuvassa arktisessa kryosfäärissä
Hakija / Yhteyshenkilö Pulliainen, Jouni
Päätös 285630
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 615 859
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitettiin menetelmiä hiilenkierron ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi arktisilla ja sub-arktisilla alueilla käyttäen uudenlaisia satelliittiaineistoja yhdessä mallinnuksen sekä hiilenkierron pintahavaintodatan kanssa. Työssä hyödynnettiin hiilivuon vuomittausverkostoja sekä hiilidioksi- ja metaaniprosessien mallinnusta sekä kasvihuonekaasujen satelliittimittauksia. Uusia satelliittimenetelmiä hiilenkiertoon kytkeytyvien pintasuureiden (kuten maaperän routa, lumipeite ja kasvillisuuden vesipitoisuus/jäätyminen) mittaamiskesi tutkittiin ja niiden hyödyntämistä vuotuisen hiilitaseen määrittämiseen selvitettiin. Tähän liittyen kehitettiin hiilenkierron kartoittamiseksi mm. ns. proksi-indikaattoreita pohjautuen satelliittihavaintoihin. Tuloksissa todettiin hiilen sidonnan pohjoisiin metsiin voimistuneen merkittävästi viime vuosikymmenien aikoina lumen sulannan aikaistuessa sekä maaperän routaantumisen keskeinen vaikutus metaaniemissioihin.