Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Valkoinen Arktis:Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla
Hakija / Yhteyshenkilö Kulovesi, Kati
Päätös 285389
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 271 350
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tavoitteena oli vahvistaa lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyä arktisilla alueilla. Hankkeen motiivina on, että tämä lähestymistapa voi hidastaa ilmastonmuutosta lyhyellä aikavälillä ja samalla parantaa paikallista ilmanlaatua. Hanke identifioi viisi oikeudellista skenaariota vahvistaa lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdeisteiden sääntelyä. Näitä on analysoitu päästötietojen perusteella ja saatu mielenkiintoisia tuloksia ilmastomallinnuksesta. Arktisen neuvoston jäsenmaiden toimesta tapahtuva mustan hiilen päästöjen vähentäminen vähentäisi musta hiiltä Arktisella alueella n. 60%. Globaaleilla päästövähennyksillä olisi myös hyötyjä ja suosituksena on vahvistaa mustan hiilen sääntelyä alueellisesti YK:n kaukokulkeutumissopimuksen ja Arktisen neuvoston puitteissa, sekä globaalisti Pariisin sopimuksen ja Climate and Clean Air Coalitionin kautta.