Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ukkonen, Leena
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Langattomat integroidut sensorit ja aktuaattorit ICT-sovelluksiin
Päätös 285322
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 122 312
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään grafeeni- ja pietsosähköisiä musteita, tutkitaan niiden ominaisuuksia sekä toteutetaan niihin perustuvia teleoperoitavia aktuaattori- ja anturitoimintoja. Tavoitteena on toteuttaa langaton integroitu järjestelmä, jossa painettu anturi kerää tietoa ympäristöstä ja aktuaattori tuottaa siihen tarvittaessa sähkömekaanisen vasteen. Järjestelmä kerää tarvittavan energiansa ympäristön RF/mikroaaltokentistä. Projekti mahdollistaa erilaiset tulevaisuuden ICT sovellukset mm. koneiden kunnonvalvonnan, ympäristön mittauksen, lääketieteen, jokapaikan elektroniikan ja kyberfyysisten järjestelmien sovelluksiin. Tutkimus tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmien välillä sisältäen kansainvälistä tutkijavaihtoa Georgia Institute of Technology (USA) kanssa.