Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hassel, Juha
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Kvanttiteknologiat ja – materiaalit rinnakkaisissa tieto- ja viestintäteknologian anturi- ja toimilaitekokonaisuuksissa
Päätös 285300
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 269 394
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tärkeimpinä tuotoksina voidaan pitää useita toteutettuja demonstraatioita, jotka liittyvät äärimmäistä herkkyyttä vaativiin ilmaisin- ja kuvantamisteknologioihin. Nanokalorimetreihin perustuvilla mikroaaltoilmaisimilla mitattiin ennätyksellisen hyvä energiaresoluutio. Kyseisillä laitteilla on esimerkiksi kvanttilaskentasovelluksia. Konsortio kehitti myös vähäkohinaista Josephson-liitoksiin perustuvaa parametrivahvistintekniikkaa ilmaisinten lukemiseen. Lisäksi alimillimetrialueen kuvantamiseen soveltuvia teknologioita tutkittiin. Tarkasteltiin mahdollisuutta käyttää grafeenia nanomekaanisena detektorielementtinä sekä kehitettiin suprajohtavaan kineettiseen induktanssiin perustuvaa kuvausjärjestelmää, jonka ominaisuuksien todettiin soveltuvan esimerkiksi turvakamerasovelluksiin. Tutkittiin myös kineettisen induktanssin soveltamista magnetometriaan, ja demonstroitiin korkean lämpötilan suprajohteisiin perustuva magnetometri.