Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Juuti, Jari
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Langattomat integroidut sensorit ja aktuaattorit ICT-sovelluksiin
Päätös 285219
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 136 089
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkittiin/kehitettiin 1) ympäristöystävällinen grafeeni muste joka soveltuu nopeaan lämpökäsittelyprosessiin, 2) korkean suorituskyvyn ja matalan lämpötilan printattava pietsosähköinen muste ja 3) räätälöity integroitu piiri jossa on yhdistetty NFC ja anturien mittauskyky, esim. printattaville antureille. Piiriä käytettäessä se kerää käyttöenergiansa tarvittaviin operaatioihin sitä ympäröivästä RF kentästä. Projektissa demonstroitiin grafeeni musteeseen perustuvia teleoperoitavia antureita sekä printattuja pietsosähköisiä aktuaattori- ja anturitoimintoja. Yllä mainituilla ominaisuuksilla varustetut tulevaisuuden järjestelmät avaavat laajat mahdollisuudet erilaisissa IoT (Internet of Things) sovelluksissa joita hyödynnetään mm. koneiden ja ympäristön kunnonvalvonnassa, terveydenhuollossa ja jokapaikan elektroniikassa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston ja Tampereen Teknillisen yliopiston kanssa sisältäen tutkijavaihtoa Georgia Tech (USA) kanssa.