Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Jääkidepilvet ja jäänukleaatio arktisella alueella
Hakija / Yhteyshenkilö Romakkaniemi, Sami
Päätös 285068
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 216 435
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Arktinen alue lämpenee noin kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo globaalisti aiheuttaen muutoksia alueen lumi- ja jääpeitteiseen, sekä pinnan ja ilmakehän vuorovaikutukseen. Muutosten suuruutta ennustettaessa erityisen ongelmallisia ovat alueen pilvet, jotka voivat joko rajoittaa tai voimistaa ilmaston muutosta. Pilvien kuvaus ilmastomalleissa on hyvin ongelmallista, ja erityisen hankalaa se on Arktisella alueella, jolla pilvipeitteen lisäksi pilvien olomuoto on hyvin merkitsevä. Olomuoto riippuu lämpötilasta ja ilmakehän aerosolihiukkasista, jotka toimivat ytiminä jääkiteiden muodostumiselle. Tässä projektissa selvitämme mitkä hiukkastyypit ja miten suurina pitoisuuksina ovat merkittäviä arktisten pilvien ominaisuuksille. Projektissa yhdistyvät teoriaosaaminen, kokeellisten mittalaitteiden kehitys sekä ilmastomallintaminen, ja tuloksena parannamme ilmastomallien kykyä simuloida arktista ilmastoa. Näitä malleja käytetään tutkittaessa ihmistoiminnan vaikutusta Arktisen alueen ilmastoon.