Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Jääkidepilvet ja jäänukleaatio arktisella alueella
Hakija / Yhteyshenkilö Vehkamäki, Hanna
Päätös 285067
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 194 239
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Arktisten pilvien vaikutuksen realistinen kuvaaminen on tärkeää sekä nykyisen että tulevan ilmaston ymmärtämiseksi. Projektin päätavoitteena oli luoda kattava ja realistinen kuvaus arktisista pilvistä globaaleja ilmastomalleja varten. Selvitimme teorian ja kokeiden avulla, mitkä hiukkastyypit ovat merkittäviä jään synnylle ja arktisten pilvien ominaisuuksille, ja miten hiukkaspitoisuudet muuttuvat arktisen ilmaston muuttuessa. Projektissa kehitettiin malli, joka kytkee yhteen pilvien dynamiikan sekä aerosolihiukkasten ja pilvien mikrofysikaaliset ominaisuudet, ja kehitettiin mittauslaitteisto jäätä muodostavien pienhiukkasten ominaisuuksien analysoimiseen alkuainetasolle asti. Tulokset auttavat ennustamaan miten arktisten pilvien synty ja ominaisuudet muuttuvat tulevaisuudessa, miten muutokset heijastuvat takaisin arktisen ilmaston muutokseen, ja mitä vaikutusta lisääntyvällä ihmistoiminnan aktiivisuudella on alueeseen, sekä parantavat ilmastomallien kykyä simuloida arktista ilmastoa.