Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Jäteveden puhdistus luonnollisella jäädytyskiteytyksellä ja jään erotuksella
Hakija / Yhteyshenkilö Louhi-Kultanen, Marjatta
Päätös 285064
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 264 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
WINICE-tutkimushankkeessa on tutkittu energiataloudellista jätevesien käsittelyä, jossa hyödynnetään luonnollista veden jäätymisprosessia. Luonnollinen jäädytys perustuu pelkästään vuodenaikojen vaihteluun – jätevesien jäätyminen talvella ei vaadi lisäenergiaa, energiaa tarvitaan ainoastaan jään murtamisessa ja sen kuljettamisessa pois jätevesialtaasta. Jäteveden jäätyessä muodostuva jää on puhtaampaa kuin jäännösjätevesi. Jääkerros voidaan poistaa muusta jätevedestä, jolloin jäljelle jäävä jätevesi väkevöityy. WINICE koostuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Aalto-yliopiston (AU) tutkimusryhmistä, jotka ovat keskittyneet jäädytystutkimukseen, matemaattiseen mallinnukseen sekä mekaanisten prosessien kehitykseen, kuten jään rikkomiseen, keruuseen sekä kuljetukseen.