Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laurila, Tomi
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Hybridinanohiilimateriaalit bioanturisovelluksiin
Päätös 285015
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 235 665
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Erilaiset hermostolliset sairaudet ovat merkittävä kansantaloudellinen ja -terveydellinen ongelma. Monissa tämän kaltaisissa sairauksissa, kuten Parkinsonin taudissa, hermovälittäjäaineiden pitoisuuksilla on merkittävä rooli. Tässä projektissa kehitettiin täysin uusi hiilipohjaisten nanomateriaalien luokka, joilla on erinomaisia ominaisuuksia erityisesti hermovälittäjäaineiden sähkökemialliseen havaitsemiseen. Projektissa todennettiin, että kyseisillä materiaaleilla voidaan havaita fysiologisesti merkityksellisiä pitoisuuksia eri hermovälittäjäaineita (kuten dopamiinia ja glutamaattia) erilaisten mittausta häiritsevien biomolekyylien läsnäollessa. Kokeellisen työn lisäksi projektissa kehitettin uusia laskennallisia menetelmiä joiden avulla kokeellisia tuloksia voitiin ymmärtää paremmin. Projektin tuloksien pohjalta on mahdollista kehittää täysin uusia diagnostisia ja terapeuttisia menetelmiä hermostollisten sairauksien hoitoon.