Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Björkroth, Johanna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe ICT-anturiratkaisut biogeenisten kaasujen luotettavaan havainnointiin
Päätös 284962
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 162 088
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ruokaturvallisuuden takaaminen ja ympäristön tilan monitorointi ovat tärkeitä teemoja globalisoituvassa maailmassa. Tämä projekti yhdistää osaamista fysikaalisen ja kolloidikemian, ICT:n ja elektroniikan, mikrobiologian sekä analyyttisen kemian aloilta, tavoitteena kehittää edullisia, kestäviä ja helposti asennettavia sensoriratkaisuja ruoan laadun ja turvallisuuden sekä ympäristön tilan seurantaan. Projektissa keskitytään havaitsemaan helposti haihtuvia kaasuja antropogeenisistä (ihmisen aiheuttamista) ja biogeenisistä (eloperäisistä) lähteistä, erityisesti alifaattisia ja aromaattisia amiineja ja ammoniakkia. Projektissa kehitettyjen anturien tuottama data kerätään dataloggereilla, jotka on varustettu lähikenttäviestinnällä (NFC), ajastimella ja mittausdatan langattomalla tiedonsiirrolla. Anturien tuottama mittausaineisto tallennetaan internetpohjaiseen pilvipalveluun, joka mahdollistaa reaaliaikaisen informaation seurannan esimerkiksi verkkosivuston kautta.