Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peltonen, Jouko
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe ICT-anturiratkaisut biogeenisten kaasujen luotettavaan havainnointiin
Päätös 284961
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 159 518
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin päätavoitteena oli kehittää sensoreita biogeenisten amiinien detektoimiseen erilaisissa kohteissa kuten kalapakkaukset ja ympäristönseuranta. Erityishuomiota kiinnitettiin sensoreiden yksinkertaiseen rakenteeseen ja helppokäyttöisyyteen. Sensorin tuottaman datan langaton luku oli myös tärkeä tavoite. Hankkeessa yhtenä tavoitteena oli kehittää amiinisensori valituille kalatuotteille. Arvoketjuanalyysin perusteella tuotteiksi valikoituivat lohi ja tonnikala. Lohessa laadun heikkenemisen huomattiin liittyvän trimetyyliamiinin muodostumiseen, joka korreloi fotobakteerien määrän kanssa. Tonnikalassa bakteeriyhteisö oli pseudomonas painotteinen ja amiineista merkittävin oli kadaveriini. Vaikka molemmissa kalalajeissa amiinien muodostumista havaittiin olivat yhdisteet erilaisia sekä pitoisuuksissa oli huomattavia eroja. Tämän takia sensori pitäisi validoida kalalajin mukaan.