Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Tehokkaampaa Arktista tutkimusta dominoivien Betula-lajien, spektromiikan ja genomiikan avulla
Hakija / Yhteyshenkilö Oksanen, Elina
Päätös 284931
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 458 709
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tavoitteena oli tutkia suomalaisten koivulajien kykyä sopeutua nopeasti muuttuvaan ilmastoon. Kloonattua kasvimateriaalia tutkittiin (1) nopeaa ilmaston lämpenemistä simuloivassa common garden -kokeessa; (2) lämmityskokeessa subarktisella alueella Kevolla; sekä (3) laboratoriokokeissa erilaisin valojakso-, lämpötila-, sekä maaperäkäsittelyin. Suomen rauduskoivupopulaatio muodostaa pohjoisen ja eteläisen ryhmän evoluutiohistorian ja fysiologian mukaisesti. Pohjoisilla genotyypeillä on korkeampi kaasunvaihtokyky mutta alhaisempi veden käytön tehokkuus, altistaen niitä kuivuudelle ja kuumuudelle. Ilmaston 3oC lämpeneminen lisää merkittävästi koivujen kasvua ja voi kaksinkertaistaa subarktisten ekosysteemien CO2 -sidontakyvyn , mutta runsastuvat kasvinsyöjähyönteiset voivat mitätöidä tämän kehityksen. Uudet spektrikuvantamismenetelmät ovat lupaavia kemialliseen fenotyypitykseen ja stressitutkimukseen. Suomalaisen koivupopulaation geneettinen rikkaus on hyvä lähde resistanssijalostukselle.