Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe WIFIUS:: Dataohjattu resurssien hallinta tiheissä ja heterogeenisissä verkoissa
Hakija / Yhteyshenkilö Wichman, Risto
Päätös 284811
Päätöspvm 13.11.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 231 910
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena oli kehittää uutta teoriaa ja algoritmeja heterogeenisten verkkojen suorituskyvyn analysointiin ja suorituskyvyn parantamiseen. Projektissa kehitettiin teoriaa verkkojen epäsäännöllisen topologian analysointiin, ja menetelmiä verkkoliikenteen määrän ja jakauman sekä verkon topologian yhteensovittamiseksi. Tämän lisäksi projektissa kehitettiin optimointimenetelmiä, joilla erilaiset radiojarjestelmät voivat jakaa saman taajuusalueen perustuen radioympäristöstä saatuihin mittaustuloksiin. Kolmantena kontribuutiona pseudosatunnaista keilanmuodostusta ja moniantennitekniikoita käytettiin resurssinhallintaan tilanteessa, jossa käyttäjien määrä järjestelmässä ylittää huomattavasti samanaikaisesti käytettävissä olevien resurssien määrän.